Pravidla chování v Česko.Digital

Pravidla platí pro všechny členy komunity Česko.Digital, a to na všech místech, kde spolu komunikují a potkávají se (patří sem například fórum Diskutuj.Digital, Slack, e-mail, Confluence, Jira, GitHub či další používané nástroje, ale i společné akce, kurzy, profily Česko.Digital na sociálních sítích a podobně).


V Česko.Digital jsou vítáni všichni bez rozdílů. Potkávají se zde dobrovolníci, zástupci partnerských organizací, podporovatelé, lidé z neziskových organizací, veřejné správy a dalších oblastí.

Protože každý z nás přichází s jinými zkušenostmi, prožitky i životním příběhem, dali jsme dohromady několik společných pravidel, která nám umožňují spolu co nejlépe fungovat, spolupracovat, zvyšovat úroveň vzájemného porozumění a jít za společným cílem, kterým je měnit Česko k lepšímu. Tato pravidla platí pro všechny členy zcela bez výjimky. Níže nenajdeš kompletní výčet všeho, co máš nebo nemáš dělat, ale spíše obecné zarámování fungování v komunitě.

Proč nám přijde důležité mít sepsaná pravidla chování?

V Česko.Digital se řídíme našimi hodnotami, které se promítají do toho, jak komunita funguje. Přesto nám přijde dobré mít tato pravidla jasně sepsaná, aby všichni věděli, co mohou očekávat, co se očekává od nich a také jak postupovat, pokud dané hodnoty někdo porušuje. 

Naše komunita se rychle rozrůstá a často se navzájem neznáme. Naše hodnoty a pravidla chování vymezují bezpečný prostor, ve kterém se spolu můžeme setkávat a spolupracovat. 

Hodnoty Česko.Digital

V Česko.Digital se řídíme pěti základními hodnotami:

 • Otevřenost – Jsme otevřená organizace, zakládáme si na otevřené komunikaci a přístupnosti informací i dat. Vyjadřujeme se nahlas, upřímně a s respektem k ostatním. Nebojíme se nevědět a zeptat se.
 • Spolupráce – Pro každého je jednoduché se zapojit bez ohledu na místo a čas díky ochotě a pomoci ostatních v komunitě.
 • Efektivita – Nemrháme časem lidí ani finančními prostředky. Soustředíme se na efektivní řešení reálných problémů.
 • Profesionalita – Máme jasně nastavená a pojmenovaná očekávání jeden od druhého. V týmu i navenek jednáme profesionálně. Inspirujeme a učíme se od odborníků v komunitě i mimo ni.
 • Užitečnost – Řešení plánujeme tak, aby výsledný produkt nebo služba co nejvíce reflektovaly skutečné potřeby koncových uživatelů. Technologie je pro nás prostředek, nikoliv cíl.

Tyto hodnoty se odrážejí i v pravidlech chování.

Pravidla chování

 • Podporujeme otevřenou komunikaci a zároveň bereme ohled na potřeby a vlastnosti ostatních. Nepředpokládáme, nýbrž se ptáme a ověřujeme naše očekávání. Ozýváme se, když nám věci nedávají smysl.
 • Podporujeme spolupráci a vzájemné učení, jsme k sobě přátelští a trpěliví.
 • Komunikujeme spolu profesionálně a s respektem, i když spolu nemusíme vždy souhlasit.
  Neshody a nedorozumění řešíme konstruktivně a snažíme se vzájemně pochopit. Každý z nás může mít jiný pohled na věc. To, že druhý člověk zastává nějaký jiný názor, neznamená, že se mýlí.
 • Jakékoliv diskriminující a útočné chování je nepřípustné, především (ale nejen) používání vulgarit, urážek, nadávek nebo hanlivých výrazů, osobní útoky na ostatní členy komunity, kyberšikana, doxing apod. 
 • Chováme se zodpovědně vůči ostatním členům komunity. Naše práce často závisí na práci druhých a naopak. Všichni spolupracujeme dobrovolně a do aktivit se zapojujeme dle svých momentálních možností a preferencí, které se mohou v čase měnit a je to přirozené. Pokud však někdo dělá nějaké důležité rozhodnutí, které by mohlo ovlivnit ostatní, případně opouští projekt nebo aktivitu, do které je zapojen, je důležité o tom transparentně komunikovat, aby se ostatní mohli dle situace zařídit a eventuálně začít hledat náhradu.

Jak nahlásit porušení pravidel chování v komunitě?

Řešení porušování pravidel mají vždy na starost dva konkrétní členové kmenového týmu Česko.Digital. Jména aktuálně pověřených členů kmenového týmu najdeš v tomto přehledu. V případě, že pravidla porušil někdo z právě pověřených členů kmenového týmu, můžeš požádat o změnu osoby, která bude situaci řešit, kohokoliv dalšího z kmenového týmu

Pokud jsi svědkem nevhodného chování nebo dokonce jeho terčem (ať už na osobním setkání či v online prostředí), neprodleně nám dej vědět na e-mail pravidla@cesko.digital. Upozornění jsou vždy tajná a vždy se jimi budeme zabývat

Oba pověření členové kmenového týmu poté přezkoumají, zda skutečně došlo k porušení pravidel, a společně vyhodnotí další postup. 

Pokud byla pravidla porušena, využíváme následující proces:

 • Pověření členové komunity dané porušení pravidel vždy řeší přímo s tím, kdo pravidla porušil, aby měl možnost se k situaci vyjádřit.
 • Toho, kdo pravidla porušil, upozorní jeden z pověřených členů kmenového týmu na jejich porušení buď v příslušném veřejném komunikačním kanále, nebo soukromě dle situace a povahy porušení pravidel.
  Součástí upozornění je výzva k neopakování podobného chování v budoucnu a odkaz na tento dokument.
 • Jakékoliv příspěvky porušující pravidla chování mohou být pověřeným členem kmenového týmu ihned smazány, který do příslušného komunikačního kanálu zároveň pošle zprávu o smazání včetně odůvodnění.
 • Pokud je podstatou porušení pravidel konflikt mezi členy komunity, pak může pověřený člen kmenového týmu v odůvodněných případech nabídnout soukromou, nebo veřejnou konzultaci daného konfliktu, resp. jeho mediaci.
 • Pokud daná osoba pravidla poruší podruhé, je jí na jeden týden zablokován přístup do dané komunikační platformy.
 • Po týdenním vyloučení může daná osoba požádat o opětovné umožnění přístupu. Pověření členové kmenového týmu mohou přístup umožnit i dříve dle vlastního uvážení.
 • Pokud se situace opakuje potřetí, je dané osobě po dohodě obou pověřených členů kmenového týmu zablokován přístup do dané komunikační platformy až do odvolání. Opětovné udělení přístupu je možné pouze po schválení nadpoloviční většinou kmenového týmu.
 • Pokud jste opravdu dočetli až sem, napište nám na chcumikinu@cesko.digital; první, kdo nám napíše, dostane mikinu Česko.Digital :)

Volně inspirováno https://www.djangoproject.com/conduct/