Komunita Česko.Digital

Nedílnou součástí Česko.Digital je komunita (nejen) expertních dobrovolníků z mnoha oborů od IT přes projektové řízení až po marketing, kteří ve svém volném čase pomáhají státu a neziskovým organizacím, a mění tak Česko k lepšímu. V roce 2019 ji založili Jakub Nešetřil, Radka Horáková a Eva Pavlíková. Aktuálně je v komunitě přes 6500 členů a je tak největší civic-tech organizací v Evropě. Cílem Česko.Digital je budoucnost, ve které technologie slouží lidem, bez ohledu na čas, místo nebo sociální podmínky.

Výroční zprávy

Expertní dobrovolníci

Ti nejdůležitější, bez kterých by to nešlo. Velkou částí komunity Česko.Digital jsou expertní dobrovolníci z mnoha oborů od IT přes projektové řízení až po marketing. Jejich role je nenahraditelná – pro bono pomáhali nebo pomáhají státu i neziskovým organizacím s digitalizací a mění tak Česko k lepšímu. A co na svou zkušenost s Česko.Digital říkají někteří z nich?

Kmenový tým

Počet členů kmenového týmu se nepravidelně mění, ale aspirace a hodnoty zůstávají stejné. Díky placeným úvazkům a potřebnému kontextu se kmenový tým naplno věnuje rozvoji organizace, designu služeb a péči o komunitu. Zároveň tvoří strategii organizace i značky, které pomáhají dosahovat stanovených cílů. Na starosti má také komunikaci přínosu a jedinečnosti organizace a budování vztahů se státem, neziskovkami, veřejností a dalšími organizacemi.

Jan Kotara

Chief Executive Officer

Ve své roli umožňuji ostatním se maximálně soustředit na jejich úkoly a maximalizovat produktivitu, a to podílením se na usnadnění chodu a procesů organizace.

Julia Baraniakova

Head of Partnerships

Pečuji o naše partnery a dárce. Podílím se na přípravě strategie č.d, vč. finanční podpory a dlouhodobé finanční stability. Rozšiřuji síť podporovatelů a expertních organizací podporujících Česko.Digital na cestě k naplnění naší vize.

Rozálie Romaňáková

Interim Head of Operations

Mým hlavním cílem je podpora produktivity a úspěchu Česko.Digital tím, že pečlivě spravuji finanční aspekty a poskytuji týmu potřebné nástroje a prostředky k dosažení jeho cílů.

Romana Pokorná

Program & Project Lead

Starám se o o fungování komunity Česko.Digital především z pohledu dobrovolníků. Mým cílem je, aby naši dobrovolníci byli spokojení a motivovaní a aby si odnášeli pozitivní zkušenost. Na základě podnětů z komunity pomáhám nastavovat procesy na pozadí.

Anežka Müller

Community Operations

Starám se o komunitu Česko.Digital a pomáhám budovat a udržovat online prostředí, ve kterých se pohybujeme. Otevřené diskusní fórum Diskutuj.Digital, komunitní Slack, platformu s příležitostmi k zapojení. Navrhuju také procesy na pozadí, aby vše fungovalo, jak má.

Jindřich Oukropec

Brand Product Owner

Mám na starosti image, reputaci a komunikační strategii organizace. Propojuji komunikaci s organizačními cíly a zabývám se tím, co, komu a jak říkáme. Hlídám konzistenci našich sdělení a dbám o naše hodnoty.

Martina Habová

Marketing & Communication Lead

Zodpovídám za zviditelnění a propagaci komunity expertních dobrovolníků, jejich aktivit a dopadů. Spolupracuji s marketingovými specialisty.

Lukáš Návesník

Digital & Production Lead

Mám na starosti produkci audiovizuálního obsahu, včetně našeho podcastu poslouchat.digital a taky se starám o naší videotéku. Spolutvořím grafiku pro sociální sítě, blogové články a vzdělávací materiály. A taky se podílím na našem e-mailingu.

Jakub Holzer

Copywriter & Content Lead

V Česko.Digital děláme skvělé věci. Jenže když se jimi nepochlubíme, jako by nebyly. Mým nástrojem jsou slova a úkolem, aby se naše sdělení vždy dostala ve správné formě ke správným lidem. Spolupracuji na tom s celým týmem i dobrovolníky*dobrovolnicemi.

Tomáš Znamenáček

Programmer

Starám se o programování webu Česko.Digital a obecně údržbu a rozvoj interních nástrojů.

Lujza Kotryová

Service Designer

Zodpovídám za designové vedení projektu Digitální inkluze, který má pomoct překonat digitální propast digitálně vyloučeným lidem. Starám se o to, abychom na ně při digitalizaci Česka nezapomněli.

Tereza Vašková

Event Lead

Starám se o všechno, co v Česko.Digital souvisí s pořádáním akcí – hack days, meetupy, přednášky, konference. Zodpovídám za eventovou strategii, udržuji aktuální eventový plán a mám na starosti dobro-tým, který pomáhá s realizací akcí.

Markéta Sviták

Education Specialist

Starám se o hladký průběh Kurzu Nezisk Digital. Nejvíc jsem v kontaktu s neziskovými organizacemi, které prochází kurzem. Vedu retrospektivy po každém Modulu a snažím se podpořit učící procesy v kurzu.

Správní rada

Správní rada se skládá ze zkušených expertů s různými kompetencemi. Pomáhá se směřováním organizace a šíří její dobré jméno. Zároveň je podporou pro CEO, konzultuje a přináší návrhy řešení pro důležité milníky organizace a zajišťuje dodržování legislativy a pravidel. Průběžně konzultuje a setkává se každé 3–4 měsíce.

Eva Pavlíková

Non-Profit Founder

Jakub Nešetřil

Startup Founder, Non-Profit Founder, Tech Geek

Dita Formánková

Director & Founder Czechitas, Director Diversity & Inclusion and Communities / Gen

Michal Bláha

Director & Founder / Hlídač státu

Ondřej Zapletal

Collaborative Philanthropy and Nonprofit Strategist